Xtreme Mix 185


Американската фирма Graco пуснаха на пазара нов модел системи за двукомпонентни бои. Новите бояджийски системи носят името Xtreme Mix 185. Разработени системи дават някои от следните качества и преимущества:
 • намаляване на разхода на остатъка боя след свършване на работа до;
 • бързо смесване на двата компонента в системата и започване на работа;
 • малък разход на разтворител за промиване на системата или сменяне на боята;
 • увеличаване на продуктивността на оператора за започване на работа без предварителна подготовка на двукомпонентна боя;
 • гарантирано количествено смесване на двата компонента на сместа;
 • автоматична аларма за изтичане живота на сместа;
 • системите предлагат вариант на смесване на двата компонента от 1:0 до 10:1;
 • системите предлагат мониторинг на изразходено количество на готова смес както и на отделните компоненти.
Приложими материали:
 • полиуретанови;
 • епоксидни;
 • алкидни;
 • бои и грундове на базата на органични разтворители.
Приложения на системата:
 • вагоностроене;
 • камионостроене;
 • корабостроене;
 • детайли за машини за индустрията;
 • антикорозионни покрития върху метални конструкции.