Contractor gun

Бояджийски пистолет за високо налягане с безвъздушно нанасяне на покрития Contractor gun

Пистолетите може да работи с максимално работно налягане от бояджийската помпа до 250 бара работно налягане. Идеално приложим за материали в строителството като латекс, фасадни бои и грундове както и за безвъздушни машини за нанасяне на антикорозионни покрития. Пистолета има вграден в дръжката филтър за твърди частици и работи с дюзи RAC V, Rac X, XHD.