M2K

Безвъздушна двукомпонентна машина за антикорозионни покрития M2K

Машините се характеризират с проста за обслужване настройка по налягане на пневматичния двигател и пропорционален дебит и следене на работно налягане на двата компонента по манометри. Безвъздушните машини са приложими за производства, в които основно се ползват един и същ тип продукти като цвят и смесващо съотношение.

Безвъздушните машини M2K функционират с фиксирано обемно смесване на база изтласкани обеми от двете бутални помпи тласкани от общ пневматичен двигател. Възможните за избор смесванщите съотношения са от 1:1 до 4:1. Смесено количество материал е само в статичния смесител и шланга за боя. Количеството материал за промиване след приключване на процеса на боядисване е само в смесителна и бояджийския шланг.