Merkur Airless

Безвъздушна бояджийска машина за антикорозионни покрития за метал Merkur Бояджийските машините се предлагат в предавателно съотношение от 10:1 до 48:1 или съответно изходящо налягане от 69 до 336 бара на боята. Машините са идеално приложими за повечето антикорозионни продукти като в това число – цинк-силикатни, цинк-епокси, полиуретанови или други. Бояджийските помпи се доставят в комплект готов за работа с всмукател, шланг за боя и безвъздушен бояджийски пистолет.