PFP Xtreme XM

Безвъздушна машина за антикорозионни покрития и пасивна огнезащита PFP Xtreme XMМашините се характеризират с проста за обслужване настройка по налягане на пневматичния двигател и пневматично повдигане на рамката чрез пневматичен цилиндър при версия Xtreme PFP. Едно от главните преимущества при работа с всеки материал е притискането на плочата прикрепена към смукателя, даваща допълнително сила при засмукване на силно вискозни материали а покриването до самия ръб на опаковките гарантира до 99% изчерпване на материала от съда.

Версията XM е цялостна конфигурация с захранващи помпи за основните два компонента боята и катализатора-втвърдителя. В окомплектацията има два съда под налягане с подгряване на материал преди да постъпи към основната смесваща помпа, които са със сензори за ниво и температура. Машината разполага и с два линейни подгревателя за всеки един от материалите и опция за подгряване на материала по шланговете до смесителя и пистолета за поддържане на температурата на нанасяне. Смесващата основна машина е с две отделни дозиращи помпи с електронно вариращо дозиране от 1:1 до 10:1 и дисплей, на който може да се задават и контролират основните параметри за работа.